Fagforeningen er din konfliktløser på arbejdspladsen

Danmark har en lang og stolt tradition, når det kommer til fagbevægelsen. De danske fagforeninger har altid været stærke og utroligt engagerede i kampen for bedre arbejdsvilkår for danske lønmodtagere. Det har ofte betydet strejker og lange forhandlinger med arbejdsgivere. Behovet for at være medlem af en fagforening kan måske synes lille i dagens Danmark og specielt, hvis alt går godt på jobbet. Les om https://allefagforeninger.dk/  i Danmark.

Men en fagforening fungerer stadig den dag i dag som et sikkerhedsnet, hvis konflikter skulle opstå. Det er ikke til at forudse uenigheder omkring løn eller en eventuel fyring fra chefen, chikane eller mobning fra kollegaer mm.

Fagforeningen fungerer som en rygstøtte, hvis sådanne uretfærdige eller håbløse situationer skulle opstå, altså i tilfælde af konflikter som man ikke selv vil eller kan klare. Det kan mange gange være rigtig svært at finde en tilfredsstillende løsning på problemstillinger på arbejdspladsen uden hjælp fra en fagforening. Fagforeningerne gør dog også meget andet for sine medlemmer end blot at fungere som konfliktløsere. De forskellige fagforeninger repræsenterer lønmodtagerne i forhandlinger om overenskomster, der berører generelle arbejdsforhold, mindsteløn, pension, antal arbejdstimer mm.

I Danmark findes der fagforeninger med specialisering inden for i stort set alle fagområder og i forhandlingerne med arbejdsgiverorganisationerne repræsenterer fagforeningerne de ønsker, som er specifikke for deres faggruppe. De danske fagforeninger spiller en meget vigtig rolle på arbejdsmarkedet, eftersom det hævdes, at tre fjerdedele af de danske lønmodtagere er dækket under en overenskomst. Du kan også altid få vejledning af din fagforening omkring ansættelseskontrakter, lønsatser- og forhandlinger, jobsøgning og videreuddannelse mm., og flere fagforeninger tilbyder nyttige kurser for deres medlemmer. Når du skal vælge fagforening har du mange valgmuligheder. Du skal bl.a. tage stilling til, om du ønsker, at din fagforening skal være tværfaglig eller mere fagspecialiseret, og om den skal tilhøre den billigere eller dyrere ende af skalaen. Heldigvis findes der mange websites, hvor du kan sammenligne de danske fagforeninger og lære mere om eventuelle specialiseringer, priser, medlemstal, eventuelle rabatter for studerende og nyuddannede etc.